Про сільський бюджет Тарасівської сільської ради на 2017 рік

Тарасівська сільська рада

Сквирського району Київської області

 

Рішення

 

                     Про  сільський бюджет Тарасівської  сільської ради

на 2017 рік

Відповідно до ч.1 п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні

 

Тарасівська сільська рада  ВИРІШИЛА:

 

 

  1. Визначити на 2017рік:

-  доходи Тарасівського сільського бюджету у сумі 657,2 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду Тарасівського  бюджету  657,0 тис. грн., доходи спеціального фонду Тарасівського  бюджету 0,2 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  0,0  тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки Тарасівського бюджету у сумі 657,2 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду Тарасівського  бюджету  657,0 тис. грн., видатки спеціального фонду Тарасівського бюджету 0,2 тис. гривень;

- повернення кредитів до Тарасівського  бюджету у сумі 0,0 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до загального фонду Тарасівського бюджету - 0,0 тис. грн. та повернення кредитів до спеціального фонду Тарасівського  бюджету - 0,0 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- надання кредитів з Тарасівського бюджету у сумі 0,0 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду Тарасівського бюджету - 0,0 тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду  сільського  бюджету - 0,0 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- профіцит Тарасівського  бюджету у сумі 0,0  тис. грн., в тому числі загального фонду Тарасівського  бюджету 0,0  тис. грн. та спеціального фонду Тарасівського  бюджету  0,0 тис. грн. та згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду Тарасівського бюджету у сумі  0,0 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Тарасівського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 657,0 тис. грн. та спеціальному фонду 0,2 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів Тарасівського бюджету  у сумі  3,5 тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2017рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

 6.  Затвердити  на 2017рік  резервний  фонд Тарасівського бюджету у сумі  0,0 тис. гривень.

 

 7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду Тарасівського  бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату (код 2120);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

- соціальний захист (код 2700).

 

8. Затвердити в складі видатків Тарасівського бюджету кошти на   реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  191,6 тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

 

9. Визначити граничний розмір місцевого боргу Тарасівського бюджету станом на «01» січня 2017 року  у сумі 0,0 тис. гривень.

 

10. Установити на 2017 рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі  0,0  тис. грн. Уповноважити керівника виконавчого органу Тарасівської ради надавати гарантії суб’єктам щодо виконання ними боргових зобов’язань.

 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів Тарасівського  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

12. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 13. Установити, що у загальному фонді  Тарасівського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.69 п.1 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

14040000  - акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання

                     роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

18010200  -  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,

                      сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів

                     житлової нерухомості;

18010300  -  податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,

                      сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів

                     житлової нерухомості;

18010400 -   податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,

                      сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів

                     житлової нерухомості;

18010500 -    земельний податок з юридичних осіб;

18010600 -    орендна плата з юридичних осіб;

18010700 -    земельний податок з фізичних осіб;

18010900 -    орендна плата з фізичних осіб;

18050400 -    єдиний податок з фізичних осіб;

18050500-     єдиний податок з с/г товаровиробників,у яких частка с/г

                       виробництва за попередній податковий (звітний)рік

                       дорівнює або перевищує 75 відсотків;

19010100 -     надходження від викидів забруднюючих речовин в     

                        атмосферне повітря стаціонарними джерелами

                        забруднення;

22012500 -     плата за надання інших адміністративних послуг;

22090100-      державне мито.

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені  Бюджетним  кодексом України щодо Тарасівського бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені  Бюджетним кодексом України.

 

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду  бюджету України на 2017рік у частині доходів є надходження, визначені  Бюджетним кодексом України, а також такі надходження:

 

     15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду  бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені Бюджетним кодексом України.

16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду  бюджету України на 2017 рік у частині кредитування є надходження, визначені  Бюджетним кодексом України.

        Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію сільської ради  планування та фінансів.

 

 

 

 

          Сільський голова                        О.В.Дячук

 

 

с. Тарасівка

23 грудня 2016 року

№ 01-12-VII

Пояснююча записка див.файл

Додатки до рішення див.файл